2019
DatumBelegungKW
02. - 09. Nov.  45
09. - 16. Nov.  46
16. - 25. Nov.  47
25. - 28. Nov.Besetzt 48
DatumBelegungKW
28. - 07. Dez.  49
07. - 14. Dez.  50
14. - 21. Dez.Besetzt 51
21. - 28. Dez.Besetzt 52

2020
DatumBelegungKW
28. - 04. Jan.Besetzt 1
04. - 11. Jan.Besetzt 2
11. - 18. Jan.  3
18. - 25. Jan.  4
25. - 01. Feb.  5
01. - 08. Feb.  6
08. - 15. Feb.  7
15. - 21. Feb.  8
21. - 29. Feb.Besetzt 9
29. - 07. März  10
07. - 14. März  11
14. - 21. März  12
21. - 28. März  13
28. - 04. Apr.  14
04. - 11. Apr.Besetzt 15
11. - 18. Apr.Besetzt 16
18. - 25. Apr.  17
25. - 02. MaiBesetzt 18
02. - 09. MaiBesetzt 19
09. - 16. MaiBesetzt 20
16. - 23. MaiBesetzt 21
23. - 30. MaiBesetzt 22
30. - 06. Juni  23
06. - 13. JuniAnfrage 24
13. - 20. JuniAnfrage 25
20. - 27. JuniAnfrage 26
DatumBelegungKW
27. - 04. Juli  27
04. - 11. Juli  28
11. - 18. Juli  29
18. - 25. Juli  30
25. - 01. Aug.  31
01. - 08. Aug.  32
08. - 15. Aug.  33
15. - 22. Aug.  34
22. - 29. Aug.  35
29. - 05. Sep.  36
05. - 12. Sep.  37
12. - 19. Sep.  38
19. - 26. Sep.  39
26. - 03. Okt.  40
03. - 10. Okt.  41
10. - 17. Okt.  42
17. - 24. Okt.  43
24. - 31. Okt.  44
31. - 07. Nov.  45
07. - 14. Nov.  46
14. - 21. Nov.  47
21. - 28. Nov.  48
28. - 05. Dez.  49
05. - 12. Dez.  50
12. - 19. Dez.  51
19. - 26. Dez.Besetzt 52